Việc làm ngoài nước

Việc làm ngoài nước

THÔNG BÁO PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE NGÀY 21/10/2021 TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUẢNG BÌNH.

THÔNG BÁO PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE NGÀY 21/10/2021 TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUẢNG BÌNH.

THÔNG BÁO PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE NGÀY 21/10/2021 TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUẢNG BÌNH.

15 - 10 - 2021 Admin Chi tiết
THÔNG BÁO PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE NGÀY 06/10/2021 TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUẢNG BÌNH.

THÔNG BÁO PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE NGÀY 06/10/2021 TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUẢNG BÌNH.

THÔNG BÁO PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE NGÀY 06/10/2021 TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUẢNG BÌNH.

01 - 10 - 2021 Admin Chi tiết
THÔNG BÁO PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE NGÀY 29/09/2021 TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUẢNG BÌNH.

THÔNG BÁO PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE NGÀY 29/09/2021 TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUẢNG BÌNH.

THÔNG BÁO PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE NGÀY 29/09/2021 TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUẢNG BÌNH.

25 - 09 - 2021 Admin Chi tiết
THÔNG BÁO PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE NGÀY 01/09/2021 TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUẢNG BÌNH.

THÔNG BÁO PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE NGÀY 01/09/2021 TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUẢNG BÌNH.

THÔNG BÁO PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE NGÀY 01/09/2021 TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUẢNG BÌNH.

26 - 08 - 2021 Admin Chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH LAO ĐỘNG ĐẦU BẾP LÀM VIỆC TẠI CHLB ĐỨC

CHƯƠNG TRÌNH LAO ĐỘNG ĐẦU BẾP LÀM VIỆC TẠI CHLB ĐỨC

CHƯƠNG TRÌNH LAO ĐỘNG ĐẦU BẾP LÀM VIỆC TẠI
CHLB ĐỨC

20 - 08 - 2021 Admin Chi tiết
TUYỂN LAO ĐỘNG DIỆN ĐẦU BẾP, KHÁCH SẠN & NHÀ HÀNG LÀM VIỆC TẠI CHLB ĐỨC (KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM LÀM VIỆC & ĐÓNG BHXH)

TUYỂN LAO ĐỘNG DIỆN ĐẦU BẾP, KHÁCH SẠN & NHÀ HÀNG LÀM VIỆC TẠI CHLB ĐỨC (KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM LÀM VIỆC & ĐÓNG BHXH)

TUYỂN LAO ĐỘNG DIỆN ĐẦU BẾP, KHÁCH SẠN & NHÀ HÀNG LÀM VIỆC TẠI CHLB ĐỨC (KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM LÀM VIỆC & ĐÓNG BHXH)

20 - 08 - 2021 Admin Chi tiết
THÔNG BÁO PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE NGÀY 24/08/2021 TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUẢNG BÌNH.

THÔNG BÁO PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE NGÀY 24/08/2021 TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUẢNG BÌNH.

THÔNG BÁO PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE NGÀY 24/08/2021 TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUẢNG BÌNH.

19 - 08 - 2021 Admin Chi tiết
THÔNG BÁO PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE NGÀY16/07/2021 TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUẢNG BÌNH.

THÔNG BÁO PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE NGÀY16/07/2021 TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUẢNG BÌNH.

THÔNG BÁO PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE NGÀY16/07/2021 TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUẢNG BÌNH.

09 - 07 - 2021 Admin Chi tiết
KHÓA HỌC TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA HÀN QUỐC MIỄN PHÍ

KHÓA HỌC TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA HÀN QUỐC MIỄN PHÍ

KHÓA HỌC TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA HÀN QUỐC MIỄN PHÍ

05 - 07 - 2021 Admin Chi tiết
THÔNG BÁO PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE NGÀY 02/07/2021 TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUẢNG BÌNH.

THÔNG BÁO PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE NGÀY 02/07/2021 TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUẢNG BÌNH.

THÔNG BÁO PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE NGÀY 02/07/2021 TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUẢNG BÌNH.

24 - 06 - 2021 Admin Chi tiết
THÔNG BÁO PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE NGÀY 16/06/2021 TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUẢNG BÌNH.

THÔNG BÁO PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE NGÀY 16/06/2021 TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUẢNG BÌNH.

THÔNG BÁO PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE NGÀY 16/06/2021 TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUẢNG BÌNH.

10 - 06 - 2021 Admin Chi tiết
THÔNG BÁO PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE NGÀY 02/06/2021 TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUẢNG BÌNH.

THÔNG BÁO PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE NGÀY 02/06/2021 TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUẢNG BÌNH.

THÔNG BÁO PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE NGÀY 02/06/2021 TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUẢNG BÌNH.

30 - 05 - 2021 Admin Chi tiết

Bản quyền thuộc về Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình - Sở Lao động TB&XH tỉnh Quảng Bình
Giấy phép số 04/GP-TTĐT, ngày 30/6/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình

Quảng cáo