THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

25 - 03 - 2020 | Admin

THÔNG BÁO

V/v tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhận kết quả giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng và nộp hồ sơ chuyển hưởng đi đến, có việc làm, học nghề.

-----------------------------------------------------

Thực hiện Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 15/09/2021của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển trạng thái mới các mức độ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 2986/QĐ-UBND ngày 16/09/2021của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung các mức độ phòng ,chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhận kết quả giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng và nộp hồ sơ chuyển hưởng đi đến, có việc làm, học nghề như sau:

I. Đối với NLĐ đang cư trú trên địa bàn thực hiện theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm DVVL Quảng Bình theo thông báo này kể từ ngày 15/09/2021 cho đến khi có thông báo mới:

1. Hình thức nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp:  Trực tiếp hoặc qua bưu chính

* Người lao động gửi toàn bộ hồ sơ theo quy định gồm:

          + Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc;

          + Sổ bảo hiểm xã hội (bản gốc)

          + Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu 03 tải về tại đây)

Trung tâm DVVL có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả và gửi phiếu hẹn trả kết quả cho người lao động qua bưu điện (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

2. Trả kết quả giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp: Trực tiếp hoặc qua bưu chính

* NLĐ cầm phiếu hẹn trả kết quả và CMND trực tiếp đến tại Trung tâm để nhận kết quả giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

* Đối với  trường hợp người lao động có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp nhận kết quả qua bưu chính: Trung tâm gửi quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động qua đường bưu điện.(Để đảm bảo an toàn, tránh thất lạc thì Sổ Bảo hiểm xã hội, Trung tâm sẽ trả trực tiếp cho người lao động sau khi hết giản cách).

3. Thủ tục nộp hồ sơ chuyển hưởng đi đến, có việc làm, học nghề…( Trực tiếp hoặc qua bưu chính)

Người lao động điện thoại cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ ( hồ sơ có việc làm ĐT: 0392.878.870 (Nguyên)-0232.6250.990; chuyển hưởng đi đến, khác (0853606567(Thúy)-0232.2211.193) 

4. Thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng: Trực tiếp hoặc gián tiếp (qua bưu chính hoặc zalo, email)

Người lao động nộp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng ( mẫu 16 tải về tại đây) cho Trung tâm trong thời hạn 03 ngày theo lịch thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng được ghi trong phụ lục quyết định.

II. Đối với NLĐ đang cư trú trên địa bàn thực hiện theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhận kết quả giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng và nộp hồ sơ chuyển hưởng đi đến, có việc làm, học nghề… gián tiếp qua dịch vụ bưu chính hoặc zalo, email trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày 15/09/2021 Cách thức thực hiện như sau:

1. Đối với thủ tục nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp: (Nộp qua bưu chính, ngày nộp hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện)

* Người lao động liên hệ vào số điện thoại hoặc zalo để được hỗ trợ tư vấn các thông tin cần thiết.

* Người lao động gửi toàn bộ hồ sơ theo quy định gồm:

          + Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc;

          + Sổ bảo hiểm xã hội (bản gốc)

          + Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu 03)

Trung tâm DVVL có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả và gửi phiếu hẹn trả kết quả cho người lao động qua bưu điện.

Lưu ý: Người lao động có thời hạn 3 tháng (kể từ ngày nghỉ việc) để nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

2. Trả kết quả giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp:(Qua bưu chính)

* Người lao động liên hệ vào số điện thoại hoặc zalo để được hỗ trợ tư vấn các thông tin cần thiết.

* Đối với  trường hợp người lao động có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp: Trung tâm gửi quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động qua đường bưu điện.(Để đảm bảo an toàn, tránh thất lạc thì Sổ Bảo hiểm xã hội, Trung tâm sẽ trả trực tiếp cho người lao động sau khi hết giản cách).

* Đối với trường hợp người lao động không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp: Người lao động gửi thông báo đề nghị không hưởng TCTN theo mẫu quy định gửi cho Trung tâm qua bưu điện hoặc chụp ảnh gửi cho Trung tâm qua zalo. Trung tâm trình Sở Lao động – TB&XH ra quyết định hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Thủ tục nộp hồ sơ chuyển hưởng đi đến, có việc làm, học nghề…(Qua bưu chính)

Người lao động điện thoại cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ để được hướng dẫn ( hồ sơ có việc làm ĐT: 0392.878.870 (Nguyên)-0232.6250.990; chuyển hưởng đi đến, khác (0853606567(Thúy)-0232.2211.193) 

4. Thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng: gián tiếp (Qua đường bưu chính hoặc zalo, email)

+ Nộp qua bưu chính

Người lao động nộp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng ( mẫu 16) cho Trung tâm theo đường bưu điện chậm nhất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của thời hạn thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng (thời hạn nộp thông báo đước tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện).

+ Nộp qua Zalo, Email

Người lao động chụp ảnh nội dung thông báo theo (mẫu 16) gửi cho Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình trong thời hạn 03 ngày làm việc theo lịch thông báo qua Zalo, Email hoặc điện thoại đến Trung tâm để được hướng dẫn.

III. Địa chỉ truy cập và gửi hồ sơ      

Địa chỉ truy cập:

+ Người lao động truy cập vào Website/ Fanpage facebook sau để tải các biểu mẫu

             Website: http://vieclamquangbinh.gov.vn

             Fanpage facebook: Sàn Giao Dịch Việc Làm Quảng Bình.

- Địa chỉ gửi hồ sơ:

                 Phòng Bảo hiểm thất nghiệp

                 Trung tâm DVVL Quảng Bình

                 Địa chỉ: Số 76, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

                 Điện thoại: 0232.6250.990/ 0983.936.442(Loan).

1. Đối với thủ tục nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

* Người lao động liên hệ vào số điện thoại, Zalo sau để được hướng dẫn cụ thể:

Điện thoại: 0232.6250.990/ 0232.2211.193/ 0983.936.442 (C. Loan)

Số Zalo: 0917.061.618(C. Hằng)/ 0978.474.716 (C.Mai);

2. Thủ tục trả kết quả giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

* Người lao động liên hệ vào số điện thoại, Zalo sau để được hướng dẫn.

Điện thoại: 0232.6250.990/ 0232.2211.193/ 0853.606.567 (c. Thúy);

Số Zalo: 0853606567(Thúy)

3. Thủ tục nộp hồ sơ chuyển hưởng đi đến, có việc làm, học nghề…

Người lao động điện thoại cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ để được hướng dẫn cụ thể ( hồ sơ có việc làm ĐT: 0392.878.870 (Nguyên)-0232.6250.990; chuyển hưởng đi đến, khác (0853606567(Thúy)-0232.2211.193) 

4. Thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng:

* Người lao động liên hệ vào số điện thoại, Zalo sau để được hướng dẫn cụ thể:

Điện thoại: 0232.6250.990/ 0232.2211.193/ 0983.936.442 (C. Loan)

Số Zalo: 0917.061.618(C. Hằng)/ 0347931368 (C.Nhung);

 

Bản quyền thuộc về Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình - Sở Lao động TB&XH tỉnh Quảng Bình
Giấy phép số 04/GP-TTĐT, ngày 30/6/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình

Quảng cáo