THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN , GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG DƯỚI HÌNH THỨC GIÁN TIẾP

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN , GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG DƯỚI HÌNH THỨC GIÁN TIẾP

25 - 03 - 2020 | Admin

THÔNG BÁO

V/v tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ hưởng

    trợ cấp thất nghiệp, thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng

 và nộp hồ sơ chuyển hưởng đi đến, có việc làm, học nghề…đối với người lao động được thực hiện dưới hình thức gián tiếp

        Thực hiện Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 01/09/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc gia hạn thời gian cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình tiếp tục triển khai tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhận kết quả giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng và nộp hồ sơ chuyển hưởng đi đến, có việc làm, học nghề…của người lao động gián tiếp qua dịch vụ bưu chính công và online (zalo, Email) trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày 02/09/2021. Cách thức thực hiện như sau:

         1. Đối với thủ tục nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp: (Nộp qua đường bưu điện, ngày nộp hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện)

Người lao động liên hệ vào số điện thoại hoặc zalo để được hỗ trợ tư vấn các thông tin cần thiết.

* Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình:

Địa chỉ: Số 76, đường Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình;

Điện thoại: 0232.6250.990/ 0232.2211.193/ 0983.936.442 (C. Loan)

Số Zalo: 0917.061.618(C. Hằng)/ 0978.474.716 (C.Mai);

* Người lao động gửi toàn bộ hồ sơ theo quy định gồm:

          + Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc;

          + Sổ bảo hiểm xã hội (bản gốc)

          + Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu 03 tại đây)

Trung tâm DVVL có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả và gửi phiếu hẹn trả kết quả cho người lao động qua bưu điện.

Lưu ý: Người lao động có thời hạn 3 tháng (kể từ ngày nghỉ việc) để nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

          2. Thủ tục trả kết quả giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp:(Qua đường bưu điện)

* Người lao động liên hệ vào số điện thoại hoặc zalo để được hỗ trợ tư vấn các thông tin cần thiết.

- Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình:

Địa chỉ: Số 76, đường Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình;

Điện thoại: 0232.6250.990/ 0232.2211.193/ 0983.936.442 (C. Loan)/ 0853.606.567 (c. Thúy)

Số Zalo: 0853606567(Thúy)

* Đối với  trường hợp người lao động có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp: Trung tâm gửi quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động qua đường bưu điện.(Để đảm bảo an toàn, tránh thất lạc thì Sổ Bảo hiểm xã hội, Trung tâm sẽ trả trực tiếp cho người lao động sau khi hết giản cách).

* Đối với trường hợp người lao động không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp: Người lao động gửi thông báo đề nghị không hưởng TCTN theo mẫu quy định gửi cho Trung tâm qua bưu điện hoặc chụp ảnh gửi cho Trung tâm qua zalo. Trung tâm trình Sở Lao động – TB&XH ra quyết định hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

         3. Thủ tục nộp hồ sơ chuyển hưởng đi đến, có việc làm, học nghề…(Qua đường bưu điện)

Người lao động điện thoại cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ để được hướng dẫn ( hồ sơ có việc làm ĐT: 0392.878.870 (Nguyên)-0232.6250.990; chuyển hưởng đi đến, khác (0853606567(Thúy)-0232.2211.193) 

         4. Thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng: (Qua đường bưu điện hoặc online (Zalo, Email)

+ Nộp qua đường bưu điện

Người lao động nộp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng ( theo mẫu 16 tại đây) cho Trung tâm theo đường bưu điện chậm nhất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của thời hạn thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng (thời hạn nộp thông báo đước tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện).

+ Nộp Online (Zalo, Email)

Người lao động chụp ảnh nội dung thông báo theo (mẫu 16) gửi cho Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình trong thời hạn 03 ngày làm việc theo lịch thông báo qua Zalo, Email hoặc điện thoại đến Trung tâm để được hướng dẫn.

             Zalo: 0347931368 (Nhung); 0853606567(Thúy);

                       0917.061.618 (Hằng)

             Email: baohiemthatnghiep.dvvlqb@gmail.com

            Điện thoại: 0232.6250.990/ 0347931368 (nhung)

Địa chỉ truy cập và gửi hồ sơ:

+ Người lao động truy cập vào Website/ Fanpage facebook sau để tải các biểu mẫu

             Website: http://vieclamquangbinh.gov.vn

             Fanpage facebook: Sàn Giao Dịch Việc Làm Quảng Bình.

*  Người lao động gửi hồ sơ, thông báo và các giấy tờ theo quy định cho Trung tâm theo địa chỉ:

                 Phòng Bảo hiểm thất nghiệp

                 Trung tâm DVVL Quảng Bình

                 Địa chỉ: Số 76, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

                 Điện thoại: 0232.6250.990/ 0983.936.442(Loan).

* Thư điện tử, Fax….(Chụp ảnh gửi):

          -   Zalo, địa chỉ: 0347931368 (Nhung); 0853606567(Thúy); 

          -   Email, địa chỉ: baohiemthatnghiep.dvvlqb@gmail.com

          - Số điện thoại liên lạc: 0983.936.442 (Loan); 0913.878285 (Hà); 0232.6250.990; 0232.2211.193; 0347931368 (nhung); 0853606567(Thúy); 0917.061.618(C. Hằng).       

        

 

 

Bản quyền thuộc về Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình - Sở Lao động TB&XH tỉnh Quảng Bình
Giấy phép số 04/GP-TTĐT, ngày 30/6/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình

Quảng cáo