Thỏa thuận sử dụng

Thỏa thuận sử dụng


Các điều khoản sử dụng website

Trang web này thuộc quyền sỡ hữu và được vận hành bởi Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Bình với mục đích cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ Doanh nghiệp tuyển dụng nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ người lao động tìm việc làm, học tập và một số nội dung khác có liên quan (BHTN, Luật việc làm, Bộ Luật lao động...). Doanh nghiệp, người lao động, học viên hãy xem kỹ các thuật ngữ và các điều khoản một cách cẩn thận, các điều khoản được áp dụng ngay khi sử dụng trang Website và Fanpage của Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Bình.

Khi sử dụng Website này sẽ được hỗ trợ cung cấp các thông tin liên quan về lao động, việc làm, học tập và một số thông tin khác một cách miễn phí qua Fanpage, APP.. của Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Bình và doanh nghiêp, người lao động, học viên tiếp nhận một cách tự nguyện.

1. Nghĩa vụ của người dùng

Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Bình có quyền thay đổi các điều khoản này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của trang web hiện tại và trách nhiệm của Doanh nghiệp, người lao động, học viên là phải tham khảo đến khi truy cập trang web. Nếu  tiếp tục sử dụng trang web này sau khi các thay đổi đã được đăng có nghĩa là đã chấp nhận những điều khoản mới được thay đổi.

Khi doanh nghiệp đăng ký thông tin tuyển dụng đến Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Bình sẽ tự nguyện đồng ý và được Trung tâm thực hiện tuyên truyền các thông tin tuyển dụng của Doanh nghiệp lên Website, Fanpage..và một số hình thức tuyên truyền khác.

Khi người lao động truy cập vào Website hoặc Fanpage của Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Bình sẽ tự nguyện đồng ý và được gửi các thông tin về lao động việc làm, học tập đến Facebook, Zalo và một số ứng dụng khác của mình.

Nghiêm cấm Doanh nghiệp, người lao động, học viên sử dụng các thông tin trên Website, Fanpage của Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Bình để sử dụng các mục đích khác gây thiệt hại cho Trung tâm, Doanh nghiệp, người lao động, học viên. Nếu vi phạm phải tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

2. Đăng thông tin

Bất cứ thông tin hay dữ liệu nào của Doanh nghiệp, người lao động, học viên đăng tải trên trang web, Fanpage này phải là thông tin công khai, chính xác và sẽ thuộc quyền sở hữu của Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Bình để thực hiện các quy trình nghiệp vụ.

Bản quyền thuộc về Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình - Sở Lao động TB&XH tỉnh Quảng Bình
Giấy phép số 04/GP-TTĐT, ngày 30/6/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình

Quảng cáo