Hướng dẫn thủ tục

Hướng dẫn thủ tục

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN  HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ  HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ HƯỞNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

16 - 09 - 2021 Admin Chi tiết
HƯỚNG DẪN HỒ SƠ “HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP”

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ “HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP”

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ “HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP”

22 - 07 - 2021 Admin Chi tiết
Thủ tục giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Thủ tục giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Thủ tục giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

22 - 02 - 2021 Admin Chi tiết
THỦ TỤC HỖ TRỢ TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

THỦ TỤC HỖ TRỢ TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

THỦ TỤC HỖ TRỢ TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

22 - 02 - 2021 Admin Chi tiết
THỦ TỤC  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM HÀNG THÁNG

THỦ TỤC THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM HÀNG THÁNG

THỦ TỤC THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM HÀNG THÁNG

22 - 02 - 2021 Admin Chi tiết
THỦ TỤC TIẾP TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

THỦ TỤC TIẾP TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

THỦ TỤC TIẾP TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

22 - 02 - 2021 Admin Chi tiết
Thủ tục chuyển nơi hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

Thủ tục chuyển nơi hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

Thủ tục chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp

16 - 09 - 2020 Admin Chi tiết
Thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

16 - 09 - 2020 Admin Chi tiết
Thủ tục giải quyết hỗ trợ học nghề đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thủ tục giải quyết hỗ trợ học nghề đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thủ tục giải quyết hỗ trợ học nghề đối với đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

03 - 09 - 2020 Admin Chi tiết
Thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

03 - 09 - 2020 Admin Chi tiết

Bản quyền thuộc về Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình - Sở Lao động TB&XH tỉnh Quảng Bình
Giấy phép số 04/GP-TTĐT, ngày 30/6/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình

Quảng cáo