Giới thiệu tại website tuyendungpharma.net

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM QUẢNG BÌNH

Map Marker

Địa chỉ

số 76 Đường Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - Quảng Bình.

Hotline

Hotline:

0232.6250999

Telephone

Tel:

0232.6250.999

Fax

Fax:

0232.6250919

Mail

Email:

trungtamquangbinh@gmail.com

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình, được thành lập tại Quyết định số: 2802/QĐ-UBND, ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc đổi tên Trung tâm Giới thiệu việc làm Quảng Bình thành Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình.
HeadQuarter

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 196/2013/NĐ-CP, gồm các nhiệm vụ cơ bản sau:
1. Hoạt động tư vấn.
  • Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;
  • Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;
  • Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm;
  • Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.
2. Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.
  • Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động;
  • Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;
  • Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;
  • Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
3. Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động
4. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật
5. Hỗ trợ người lao động trong tr ườ ng hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.
6. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.
7. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.
8. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
9. Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Bản quyền thuộc về Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình - Sở Lao động TB&XH tỉnh Quảng Bình
Giấy phép số 04/GP-TTĐT, ngày 30/6/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình

Quảng cáo