Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN  HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ  HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ HƯỞNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

16 - 09 - 2021 Admin Chi tiết
HƯỚNG DẪN HỒ SƠ “HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP”

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ “HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP”

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ “HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP”

22 - 07 - 2021 Admin Chi tiết
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhận kết quả giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp và thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng của người lao động qua dịch vụ bưu chính công

05 - 05 - 2021 Admin Chi tiết
Quy định mới về mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Quy định mới về mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Quy định mới về mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

06 - 04 - 2021 Admin Chi tiết
Thủ tục giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Thủ tục giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Thủ tục giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

22 - 02 - 2021 Admin Chi tiết
THỦ TỤC HỖ TRỢ TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

THỦ TỤC HỖ TRỢ TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

THỦ TỤC HỖ TRỢ TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

22 - 02 - 2021 Admin Chi tiết
THỦ TỤC  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM HÀNG THÁNG

THỦ TỤC THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM HÀNG THÁNG

THỦ TỤC THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM HÀNG THÁNG

22 - 02 - 2021 Admin Chi tiết
THỦ TỤC CHẤM DỨT HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

THỦ TỤC CHẤM DỨT HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

THỦ TỤC CHẤM DỨT HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

22 - 02 - 2021 Admin Chi tiết
THỦ TỤC TIẾP TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

THỦ TỤC TIẾP TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

THỦ TỤC TIẾP TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

22 - 02 - 2021 Admin Chi tiết
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI NĂM 2019 VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI NĂM 2019 VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI NĂM 2019 VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CHÍNH SÁCH BHTN

23 - 12 - 2020 Admin Chi tiết
Thủ tục chuyển nơi hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

Thủ tục chuyển nơi hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

Thủ tục chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp

16 - 09 - 2020 Admin Chi tiết

Bản quyền thuộc về Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình - Sở Lao động TB&XH tỉnh Quảng Bình
Giấy phép số 04/GP-TTĐT, ngày 30/6/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình

Quảng cáo